top of page

Vi välkomnar dina kommentarer och feedback!

Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen av Tourista Professionals, och vi vill veta både vad du tycker och vad du skulle vilja att vi lägger till eller tar bort.

Vi vet att med din hjälp kan vi göra Tourista Professionals till det verktyg vi alla behöver för att lyckas i vår bransch.

Vill vill ha din kontaktinformation så att om det är någon oklarhet i ditt önskemål så kan vi kontakta dig för mer information.

Feedback och önskemål

Tack för din feedback!

bottom of page