top of page

GDPR

Vi sparar all information du knappar in på våran hemsida med syftet att dela den med andra medlemmar. Det är ju det som gör det till ett nätverk!

Det finns dock information som vi absolut inte delar med andra. Det inkluderar information så som betalningsinformation och annan konfidentiell information som vi behöver för att tillhandahålla ditt konto.

Vill du radera din information? Vi förstår att ibland vill man avsluta ett kapitel i sitt liv och gå vidare. Maila oss på professionals@tourista.se så tar raderar vi all information lagrat i ditt konto. Vi förbehåller rätten att behålla information som vi behöver för bokföring och liknande.

Vill du avsluta ett konto för en anhörig som gått bort? Vi beklagar sorgen och hjälper gärna till. Vi behöver ett bevis på att personen gått bort. Det får du från Skattemyndigheten. Du kan välja att få kontot raderat eller markera att personen ifråga gått bort. Kontakta oss på professionals@tourista.se så hjälper vi dig.

bottom of page