top of page

Tourista Professionals Servicepaket

Medlemskap i Tourista Professionals är gratis!

För företagare och föreningar som vill ha access till företagsfunktioner och tjänster så erbjuder vi olika servicepaket.

* Olika servicepaket har tillgång till olika nivåer eller antal

** Anpassas efter behov. Kontakta oss för mer information
*** Inloggningar med servicepaketnivå

**** Undantag på rabatt på Tourista Services finns

bottom of page